Sælger af Qimerlua 10, 3900 Nuuk – Elga & Mikael Kristensen

Vi vil gerne afslutte med endnu en tak til Jer for at have klaret salget af vores hus i Nuuk hurtigt og professionelt. Det var ikke let, og der var en useriøs køber ind over, som forsinkede processen, men alligevel lykkedes det Jer at få det solgt på godt to måneder. To måneder var sjovt nok også det, Jeres konkurrent og vores tidligere mægler mente, at han kunne sælge det på, da han i september 2016 påtog sig opgaven.

Men det handler jo ikke blot om tid - også Jeres service skal I roses for - hurtige tilbagemeldinger, når man henvender sig, samt et godt informationsniveau generelt var en forskel, vi oplevede i forhold til de første seks måneder, huset stod til salg. Og så er I begge gode til kommunikationen med kunden - også den svære slags, når en køber er sprunget i målet.